XXV. Medzinárodný mediteránny archeologický veľtrh cestovného ruchu v Taliansku

2. – 5. novembra 2023 sa konal XXV. ročník Medzinárodného mediteránneho archeologického veľtrhu cestovného ruchu, kde malo opäť svoje zastúpenie aj Slovensko https://www.borsaturismoarcheologico.it/ .

 

 

 

 

Slovenskú archeológiu zastrešovala Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Archeologický ústav SAV v Nitre v.v.i. Veľtrh sa opäť konal v meste Paestum (SA), región Kampánia na mieste Tabacchificio Cafasso. SAS pri SAV organizuje slovenský stánok už od roku 2016 (viac TU). V tomto roku mali slovenský stánok v Paeste na starosti archeologičky, členky a doktorandky, M. Zubajová, B. Hrušovská a A. Kalapáčová.

Návštevníci sa dozvedeli prostredníctvom materiálov o vybraných slovenských inštitúciách a aktuálne prebiehajúcich domácich i medzinárodných projektoch. Svoje materiály prezentovali SAS pri SAV, AÚ SAV v Nitre, Mestský ústav ochrany pamiatok, Múzeum mesta Bratislavy, Mesto Bratislava, Komisia História skla pri SAS pri SAV a i. Návštevníci videli výsledky archeologických projektov INTERREG financované Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré poskytlo aj doplnkový reprezentačný materiál. Organizačne sa za SAS pri SAV podieľali PhDr. Margaréta Musilová, Mgr. Jana Mellnerová, PhD. a viacerí členovia Výboru. Za podporu veľmi pekne ďakujeme Slovenskému veľvyslanectvu v Ríme a Slovenskému inštitútu v Ríme, vďaka ktorým máme stánok aj dopravu materiálov do Talianska zdarma.

V roku 2023 bola návštevnosť celého veľtrhu nižšia, čo bolo spôsobené veľmi zlým počasím, ktoré zapríčinila búrka Ciaran, ktorá sa prehnala Talianskom práve v týždni konania sa veľtrhu a spôsobila na mnohých miestach obrovské potopy a škody. Napriek tomu bol záujem o slovenský stánok veľmi dobrý. Návštevníkov slovenské archeologické projekty a lokality zaujímali, mnohí z nich Slovensk nielen poznali, ale ho už aj navštívili. Časté boli aj dotazy kam sa na Slovensku vybrať pri dispozícii určitého počtu dní, nakoľko mnohí z návštevníkov plánovali v blízkej budúcnosti návštevu Slovenska a susedných krajín. O letáky, brožúry a darčekové predmety bol veľký záujem od hostí všetkých vekových kategórií. Veľmi ich zaujal najmä hrad Devín a jeho interaktívna mapka, Bratislavský hrad a múzeá, rímske pamiatky a najmä nález rímskeho mosta v Dunaji. Doktorandky sa zhodli na tom, že tento druh prezentácie môže výrazne zvýšiť návštevnosť zahraničných, v tomto prípade talianskych turistov, na slovenských archeologických lokalitách, v múzeách a na ďalších zaujímavých miestach na Slovensku.

zost. Jana Mellnerová Šuteková (Múzeum mesta Bratislavy)