Informátor – aktualizácia

Milé členky a členovia Spoločnosti,

pomaly sa blížime k finalizácii prípravy nového, v poradí už 34. ročníka nášho Informátora. Ďakujeme Vám za Váš dlhodobý záujem o náš spoločný časopis – nielen čitateľom, ale aj autorkám a autorom všetkých zaslaných príspevkov. Istotne viete, že Informátor vychádza tlačou a tiež online formou, ktorá je prístupná na našej webovej stránke (https://sas.sav.sk/publikacie/informator/). Väčšina z Vás odoberá tlačenú formu časopisu. V rámci redakcie sa každoročne snažíme o aktualizovanie zoznamu členov, na ktorých adresy máme tlačenú formu Informátora posielať, no nie vždy sa nám to stopercentne darí. Pre našu Spoločnosť z toho vyplývajú aj zvýšené náklady na poštovné. Radi by sme Vás preto požiadali o odpovede na nasledovné dve otázky:

1. Chcete odoberať Informátor tlačenou formou?
2. Ak áno, na akú adresu Vám máme Informátor posielať?

Vieme, že nie všetci členovia Spoločnosti majú prístup k internetu. Preto, ak nám na túto správu neodpoviete, budeme aj naďalej pokračovať v zasielaní Informátora tou formou, akú ste mali nastavenú doteraz. Rovnako by sme Vás poprosili o malú láskavosť – ak poznáte člena Spoločnosti, ktorý nemá prístup k internetu (a nebude si môcť prečítať túto správu), prosíme, sprostredkujte mu ju a prípadnú odpoveď nám pošlite mailom. Aj tu platí, že bez Vašej odpovede nepríde v zasielaní Informátora k žiadnej zmene.

Ďakujeme Vám za Vašu pomoc – veríme, že spoločnými silami dokážeme aj naďalej zveľaďovať náš časopis.

Martin Neumann a redakcia Informátora