Quo vadis slovenská archeológia? (Ešte ideme?)

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV organizuje tretie diskusné fórum

Quo vadis slovenská archeológia?
(Ešte ideme?)

Streda, 14. február 2018 o 9.47 hod.

Katedra archeológie FiFUK v Bratislave, č. G 5 (prízemie)

Privítame príspevky o problémoch slovenskej archeológie, návrhy, koncepcie a pod. Ešte stále je o čom diskutovať…Podujatie je otvorené pre všetkých archeológov, nielen pre členov SAS.

Prihlásiť svoje príspevky môžete na adrese:
eduard.krekovic@uniba.sk