Quo vadis slovenská archeológia 4

Výbor SAS pri SAV plánuje už 4. diskusné stretnutie 

 

QUO VADIS SLOVENSKÁ ARCHEOLÓGIA?,

 

v tomto roku na tému: Komunikácia a kooperácia archeologických inštitúcií na Slovensku.

Miesto konania  a termín: budú určené neskôr

 

Názvy príspevkov (prednášok, cca 20 min.) prosíme posielajte na adresu SAS pri SAV sas.archeologia@gmail.com priebežne.

 

Diskusia je otvorená aj pre kolegov, ktorí nie sú členmi SAS pri SAV, ich príspevky sú vítané.

 

 

Oznamujeme Vám, že avizované štvrté diskusné stretnutie QUO VADIS slovenská archeológia sa v pôvodne stanovenom termíne vo februári 2019 NEUSKUTOČNÍ.
Diskusiu plánujeme presunúť na vhodnejší termín, ktorý bude viac vyhovovať diskutujúcim i prednášajúcim a zároveň veríme, že bude opäť moderovaný jeho iniciátorom prof. E. Krekovičom.