Quo vadis slovenská archeológia?

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
e-mail: sas.archeologia@gmail.com

Program diskusie

Quo vadis slovenská archeológia?
(Ešte ideme?)

  1. A. FENÍKOVÁ: Stanoviská Pamiatkového úradu SR k výskumným dokumentáciám z archeologických výskumov v r. 2017.
  2. R. NÁDASKAY: Prevody archeologických nálezov podľa pamiatkového zákona a v praxi.
  3. P. BISTÁK: Konania o náleznom za náhodné archeologické nálezy a čo ďalej?
  4. T. KOPTÁK: Niekoľko postrehov k práci pamiatkara – archeológa a k pripravovanej novele zákona č. 49/2002.
  5. K. DAŇOVÁ, M. DAŇOVÁ, J. STEHLÍKOVÁ: Archeológia pod vodou? Chodníčky slovenskej archeológie.
  6. D. STAŠŠŠÍKOVÁ: Prejavy slovenskej (ne)profesionality.
  7. M. HARMANSKÝ: Nedostatočný archeologický výskum na východnom Slovensku.

Streda, 14. február, o 9.47 hod.
Katedra archeológie FiFUK v Bratislave, Gondova 2, č. G 5
(prízemie, napravo od vrátnice)
Keďže je viac referátov ako inokedy, prosíme prednášajúcich, aby neprekročili limit 15 min.