POZVÁNKA SAS pri SAV „Quo vadis slovenská archeológia II – čo sa zmenilo?“

Quo vadis slovenská archeológia II – čo sa zmenilo?

Výbor SAS organizuje ďalšiu diskusiu o aktuálnych problémoch slovenskej archeológie, ktorá sa bude konať v priestoroch Katedry archeológie FiFUK v Bratislave vo štvrtok 16. februára 2017 od 9.30 hod.

KDE: Katedra archeológie FiF UK v Bratislave, Gondova 2

Miestnosť: G5 – prízemie vpravo (Archeologický seminár)

PROGRAM

M. Musilová: Informácia o vzniku dočasnej pracovnej skupiny pre archeologické kultúrne dedičstvo pri MK SR

T. Kopták: Návrh novely zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

P. Bednár – E. Blažová – Ruttkay: Evidencia archeologických nálezísk a nálezov v AÚ SAV

M. Furman: Kto by sa mal zmeniť?

M. Horňák: Centrum pre preventívnu archeológiu (východiská, koncept, realita)

J. Beljak: Aký je vedecký prínos archeológie ako segmentu stavebníctva na Slovensku?

J. Mellnerová Šuteková: QUO VADIS mladý archeológ? Príspevok k diskusii o príprave študentov archeológie na budúce povolanie

Poznámka: Účasť prisľúbili aj zástupcovia MK SR.

2017_Quo vadis II_SAS pri SAV_PROGRAM_final