Pozvánka do Norimberku: Die frühe Eisenzeit in Mitteleuropa 2017

20. – 22. júla 2017 sa v Norimberku uskutoční medzinárodná konferencia Early Iron Age in Central Europe 2017.

Všetky informácie nájdete na priloženom plagáte.

Prihlášku s názvom prednášky alebo postra, spolu s krátkym abstraktom posielajte prosím do 20. mája 2017 na adresu archaeologie-vg@nhg-neurnberg.de alebo trefnymartin@seznam.cz

V prípade otázok môžete kontaktovať jedného z hlavných organizátorov (Organisationskomitee) Dr. Martina Trefného z Uni Hradec Králové alebo Dr. S. Stegmann-Rajtárovú z AU SAV v Nitre (Wissenschaftlicher Beirat)

EIA 2017 fin_1