Multiple Identities in La Tène Period

Archeologicky ustav SAV vás dňa 14. 12. 2017 o 10.00 srdečne pozýva na prednášku PD Mag. Dr. Petra Ramsla. Pozvánku nájdete v prílohe.