Exkurzia po strednom Dunaji (Rakúsko)

Milí priatelia,

srdečne Vás pozývame na exkurziu organizovanú ICOM AUSTRIA a Slovenskou archeologickou spoločnosťou pri SAV, ktorá sa uskutoční 7.-10. septembra 2023. Cieľom exkurzie je návšteva UNESCO lokalít a ďalších miesto úzko spätých s rímskou limitnou hranicou na Dunaji. Môžete sa tešiť na návštevu Mistellbachu, Kremsu, Tullnu, Traismaueru a mnohých ďalších. Podrobnosti vrátane predpokladanej ceny a plánovanej trasy nájdete v priloženej pozvánke. Záujemcovia sa môžu prihlasovať prostredníctvom tejto prihlášky: https://airtable.com/shrJwM332lTEVP4vG

Všetci ste srdečne vítaní!

Rakúsko-Exkurzia_SK ICOM