40. výročí vzniku Odborné skupiny pro dějiny skla

Západočeské muzeum v Plzni, p. o., Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
a Odborná skupina pro dějiny skla při České archeologické společnosti AV  ČR

Vás zvou na slavnostní zasedání při příležitosti 40. výročí vzniku Odborné skupiny pro dějiny skla, které se koná ve dnech 14. – 15. listopadu 2017 v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2.
PROGRAM
Úterý 14. 11. 2017
10.00 – 11.00 : Prezence
11.00 – 11.10 : Uvítání účastníků
11.15 – 12.00 : Historie činnosti Odborné skupiny pro dějiny skla a její perspektivy (Eva Černá – František Frýda)

12.00 – 12.20 : 16 rokov spolupráce Komísie HS při SAS a Odbornej skupiny pro dějiny skla při ČAS (Danica Staššíková)

12.20 – 12.30: Diskuze

12.30 – 13.30: Přestávka

13.30 – 13.45: Význam archeometrie v bádání o historii sklářské výroby
(Natálie Venclová)

13.45 – 14.15 : Experimentální tavení skla v replice středověké sklářské pece v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě (Jiří Jedlička – Aleš Knápek)

14.15 – 15.00: Diskuze, informace o nových nálezech historických skel (možno představit postery)

15.00 – 15.20: Přestávka (káva)

15.20 – 17.00: Prohlídka nově otevřené expozice Umělecké řemeslo/užité umění v budově muzea (expozice ze sbírek bývalého Uměleckoprůmyslového muzea v Plzni –Jan Mergl)

17.00 – 18.00: Volno na ubytování

18.0 Pracovní vzpomínkový a společenský večer (Zborovská 40):
Minulost Odborné skupiny pro dějiny skla ve vzpomínkách zakládajících členů s fotografickou dokumentací vybraných akcí skupiny.

Středa 15. 11. 2017

09.00 – 10.30: Nové nálezy a informace o projektech k poznání historie sklářské výroby
10.30 – 10.35: Ukončení pracovního zasedání
10.35 – 16.00: Volná prohlídka expozic Západočeského muzea v Plzni (hlavní budova, Muzeum církevního umění, Muzeum loutek)

Doplňující informace:
Program se může změnit na základě doplnění počtu přednesených příspěvků.

Ubytování si lze zajistit prostřednictvím internetu na adresách: www.booking.com/Ubytování v Plzni; www.trivago.com/Ubytování v Plzni; levné pak na adrese www.hostelriver.com

Ubytování a cestovní náklady jsou náklady vysílající organizace. Konferenční poplatek není.

Pozvánka níže na str. 3

Z organizačních důvodů Vás žádáme o potvrzení účasti na adresu: reditelstvi@zcm.cz; nebo ffryda@zcm.cz

Těšíme se na Vaši účast!

V Plzni dne 12.10. 2017 PhDr. František Frýda
ředitel muzea