ZJAZD SLOVENSKÝCH ARCHEOLÓGOV 2018

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV
SNM- Archeologické múzeum Bratislava
Archeologický ústav SAV

Vás pozývajú na

ZJAZD SLOVENSKÝCH ARCHEOLÓGOV 2018

a VEDECKÝ SEMINÁR SAS pri SAV

11. – 12. 4. 2018

Miesto konania: SNM-Archeologické múzeum, Žižkova ul. 12, Bratislava

AKTUALIZOVANÝ PROGRAM a abstrakty príspevkov (09.04.)

11. 4. 2018 (streda)

Zjazd slovenských archeológov 2018 (10.00 – 12.30, len pre členov SAS pri SAV)

Vedecký seminár SAS pri SAV (od 14. 00, aj pre pozvaných)

1. časť – Venované jubilantom

2. časť – Úspechy slovenskej archeológie v zahraničí

12. 4. 2018 (štvrtok)

3. časť – Aktuálne problémy archeológie

EXKURZIA CARNUNTUM (od 12.00, len pre prihlásených)

 

GALÉRIA

Egypt – Tell el-Retábí

Guatemala

Sudan – Duwejm Wad Hadž

Syria – Tell Fecheryie

Irak – Tell Jokha