ZJAZD SAS PRI SAV

Vážené členky, vážení členovia SAS pri SAV,

<dovoľujeme si Vás informovať, že výročný Zjazd SAS pri SAV a vedecký seminár sa bude konať v dňoch 27.-28. apríla 2022 v SNM-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade. Okrem prednášok by sme Vám chceli ponúknuť prehliadku novej výstavy RIMANIA A SLOVENSKO v sprievode hlavného kurátora Mgr. Juraja Kucharíka a spoluautorov ako aj keltsko-rímskej stavby pod ochrannými stavbami na severnej terase. Ak sa nám podarí, prezreli by sme si aj drevozemný val z 11. storočia (za jeho objav, odkrytie a konzervovanie získal minulý rok RNDr. Mgr. Marián Samuel cenu SAS pri SAV). Na druhý deň Vás chceme zobrať do SNM-Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží a v sprievode RNDr. Aleny Šefčákovej, PhD. Vám predstaviť novú stálu expozíciu ZÁZRAK PRÍRODY – Človek v čase a priestore.Na Zjazde chceme otvoriť pálčivé témy a síce novelizáciu Stavebného zákona a Pamiatkového zákona. Preto Vás vyzývame, aby ste si našli čas a prišli podiskutovať. V prílohe pripájame Výzvu SAS pri SAV, ktorú sme na podnet pamiatkárov z PÚ SR a jednotlivých KPÚ spoločne s vedením AÚ SAV sformulovali 7. februára 2022 a zaslali poslancom NR SR ako aj EAC- Európskej Archeologickej Rade.
Názvy príspevkov k vedeckému semináru, prosíme, zaslať do 15. apríla 2022 na adresu sas.archeologia@gmail.com.
Radi Vám dávame do pozornosti aj nové číslo Informátora SAS pri SAV, ktorý od tohtoročného čísla nesie nový podnázov – REVUE SLOVENSKÝCH ARCHEOLÓGOV. Viac sa o ňom dočítate tu: http://www.sas.sav.sk/informator-2021/

Tešíme sa na stretnutie koncom apríla!!!

Váš Výbor SAS pri SAV

 

Program Zjazdu: Zjazd a vedecky seminar 2022_program_def opr DEF