ZJAZD SAS PRI SAV

Ďakujeme všetkým členkám a členom Spoločnosti, ktoré/-í sa zúčastnili na Zjazde konanom v dňoch 21.-23. júna 2021 v Starej Lesnej. Veríme, že osobné stretnutia boli pre nás všetkých po dlhej dobe naozaj obohacujúce. Dúfame, že o rok sa budeme môcť opäť spoločne  stretnúť na ďalšom Valnom zhromaždení.

Váš Výbor

fotografie zo Zjazdu nájdete na našej facebookovej stránke:

https://www.facebook.com/Slovak-Archaeological-Society-1089477167739168/photos/pcb.4353041848049334/4353013868052132/