Valné zhromaždenie OZ Slovenský komitét Modrého štítu

 

Vážené kolegyne a kolegovia, 

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18. 10. 2023 sa v Bratislave, v priestoroch Slovenského národného múzea, bude konať Valné zhromaždenie OZ Slovenský komitét Modrého štítu.

Výkonná rada Slovenského komitétu Modrého štítu

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je zakladajúcim členom Slovenského komitétu Modrého štítu.

 

Organizácia podporuje poslanie Medzinárodného Modrého štítu, zásady Štrasburskej Charty ICBS (z roku 2001) a Dohody o Modrom štíte (z roku 2006), vzhľadom na potrebu zlepšiť prípravu a reakciu na núdzové situácie, prispieť k ochrane kultúrnych hodnôt, definovaných v Haagskom dohovore v prípade ozbrojeného konfliktu, prírodnej katastrofy alebo človekom spôsobenej katastrofy a potrebu zaviesť systém ich ochrany.

Viac:

https://modrystit.sk/

theblueshield.org