ULTIMUM REFUGIUM


Vážení kolegovia,
dovoľte nám, aby sme Vás týmto spôsobom informovali o zmenách týkajúcich sa sympózia, ktoré sa malo uskutočniť 2.12.2020.
Vzhľadom na aktuálne nariadenia ohľadom realizácie hromadných podujatí sme sa rozhodli preložiť sympózium ULTIMUM REFUGIUM na rok 2021.
Na základe Vašich prihlášok sme zostavili jednodňový program ako aj zborník abstraktov plánovanej akcie.
V súčasnosti je ťažké určiť aj rámcový termín, kedy by sa malo podujatie uskutočniť. Našim cieľom je zrealizovať ho v priebehu roka 2021, čo najskôr (do 1 mesiaca) po uvoľnení podmienok na hromadné podujatia (aspoň na 100 osôb). Preto Vás prosíme, aby ste s naším sympóziom naďalej rátali.