ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV vyhlasuje 2. ročník študentskej súťaže pre študentov stredných škôl. Prihlásiť sa je možné v 2 kategóriách:

  • Odborná práca (téma: Archeológia neistoty)
  • Tvorivá práca (téma: Archeológia a jej multimediálna prezentácia)

V každej kategórii budú vybrané 3 najlepšie práce. Pre výhercov budú pripravené aj vecné ceny.

Viac informácií k súťaži nájdete v priložených súboroch.

 

Študentská súťaž_SAS pri SAV

Študentská súťaž_SAS pri SAV_poster