Študentská súťaž

Milí priatelia, napriek súčasnej nepriaznivej situácii sa Výbor SAS pri SAV snaží aj naďalej realizovať svoju vedecko-popularizačnú činnosť. Od októbra do včerajšieho dňa bolo otvorené prihlasovanie do stredoškolskej študentskej súťaže v 2 kategóriách – esej a odborná práca. Dnes už môžeme povedať, že sa prihlásilo 10 súťažiacich zo 7 škôl po celom Slovensku (viď mapa):

1. Gymnázium Andreja Kmeťa (Banská Štiavnica)
2. Gymnázium Jána Papánka (Bratislava)
3. Gymnázium Grösslingova (Bratislava)
4. Gymnázium Jesenského (Kysucké Nové Mesto)
5. Gymnázium Konštantínova (Prešov)
6. Gymnázium Školská (Spišská Nová Ves)
7. Gymnázium Varšavská cesta (Žilina)

Všetkým súťažiacim srdečne ďakujeme za prihlásenie. V nasledujúcich dňoch bude komisia hodnotiť jednotlivé práce a vyberie víťazov jednotlivých kategórií. O všetkom budeme informovať na facebooku a na webovej stránke SAS pri SAV.

Ďakujeme!

Váš Výbor SAS pri SAV