Stanovisko k vojne na Ukrajine


Pred pár dňami sa celý svet stal svedkom invázie vojsk Ruskej federácie na územie susedného štátu – Ukrajiny. Tento nevyprovokovaný konflikt vedie k zbytočným nevinným ľudským obetiam a nenapraviteľným materiálnym škodám. Takéto konanie nie je súčasťou civilizovaného sveta a nikdy nesmie byť tolerované. Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV sa preto pripája k hlasu, ktorý z celého sveta vyjadruje podporu a solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny. Zároveň vyjadrujeme podporu našim ukrajinským kolegom – archeológom a zostávame v nádeji, že okrem ľudských životov sa v neposlednom rade podarí ochrániť aj kultúrne dedičstvo Ukrajiny.