SKLO VŠVU ČASŤ PRVÁ DIZAJN

Slovenské centrum dizajnu a Ateliér sklo Vysokej školy výtvarných umení

vás srdečne pozývajú 16. septembra 2021 o 18:00

na otvorenie výstavy SKLO VŠVU ČASŤ PRVÁ DIZAJN.