REVOLÚCIA: nežná x digitálna – digitálne a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po

Pozývame vás  6 a 7. novembra 2019 do Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu na medzinárodný seminár

REVOLÚCIA: nežná x digitálna – digitálne a sociálne médiá v múzeách 30 rokov po,  

ktorý pre vás pripravil ICOM SLOVENSKO v spolupráci s ICOM ČESKO, ICOM RAKÚSKO, Slovenským národným múzeom a Slovenskou národnou galériou.

Medzinárodný seminár pripomenie tridsať rokov od pádu železnej opony, ktorý priniesol  i zmeny v paradigme nazerania na informácie a ich význam. Sloboda získaná po roku 1989 bola v štátoch bývalého socialistického bloku vnímaná najmä ako sloboda slova a zdieľania informácií. Múzeá, ktoré nie sú iba strážcami predmetov, ale aj informácií, začali postupne na ich uchovávanie a šírenie využívať digitálne technológie meniace spôsob akým verejnosť vyhľadáva a používa informácie – aj o kultúrnom dedičstve.

 

Do panelovej diskusie na tému „30 rokov po“ prijali pozvanie zástupcovia Slovenska, Česka, Poľska a Rakúska. Príďte vyjadriť svoj názor aj vy!

Svoje skúsenosti s nastavením digitálnych stratégií múzeí, právnymi aspektmi použitia nových technológií, s digitálnymi a sociálnymi médiami v komunikácii múzeí a s prezentáciou zdigitalizovaného alebo digitáneho obsahu prídu reflektovať odborníci z Talianska, Nemecka, Portugalska, Veľkej Británie, Poľska, Česka, Maďarska, Rakúska, Mexika a Slovenska.

Príspevky budú prednesené v angličtine, slovenčine alebo češtine, simultánne tlmočenie je zabezpečené.

 

V prvý deň seminára – od 16.00 do 18.00 hodiny – je pre vás pripravených päť workshopov (Ruropeana – Impact Framework, MAK – Klimtova záhrada, Studio 727 – Capturing Reality, Digitálna výstava v SNM, Bratislavský hrad – Keltská akropola). Vyberte si ten, ktorý je pre vás najzaujímavejší – pozor, počet miest na každom workshope je obmedzený! Šiesteho workshopu YouFIRST for Art bude možné zúčastniť sa celý prvý deň a jeho kapacita je neobmedzená.

 

Program medzinárodného seminára a bližšie informácie o workshopoch (prvé dva budú iba v anglickom jazyku) nájdete v prílohe a na webe seminára https://icomconference.sng.sk/.