Program Zjazdu SAS pri SAV

Milí priatelia,

uverejňujeme aktualizovaný program blížiaceho sa Zjazdu SAS pri SAV.

Tešíme sa na stretnutie

Váš Výbor

Program prednášok_Zjazd_2022