PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Milí priatelia,

termín Valného zhromaždenia SAS pri SAV sa pomaly blíži. Tohtoročné zhromaždenie bude zároveň volebné – bude sa voliť nové zloženie Výboru našej spoločnosti. Účastníci sa budú môcť tešiť aj na ďalší zaujímavý program. Valné zhromaždenie sa bude konať 26. apríla 2023 v Malom seminári na Pribinovom námestí 5 v Nitre. Ďalšie podrobnosti o plánovanom programe ako aj prístup i možnosti parkovania sú naznačené na mape v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Váš Výbor SAS pri SAV

Pozvanka_Valne zhromazdenie SAS pri SAV_2023