Prof. Mária Novotná sa stala čestnou doktorkou

V utorok 10. decembra 2019 bol prof. Márii Novotnej udelený na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave titul čestnej doktorky (Dr.h.c.). Návrh na udelenie čestného titulu podal dekan Filozofickej fakulty doc. Erik Hrnčiarik. Udelenie tejto pocty bolo o to symbolickejšie, že to bola práve prof. M. Novotná, ktorá na Trnavskej univerzite založila Katedru klasickej archeológie. Týmto ocenením celoživotnej vedeckej činnosti sa pani profesorka zaradila do (pomerne krátkeho) radu slovenských archeologických osobností, ktorým sa dostalo tejto pocty. Pani profesorke k jej čestnej akademickej hodnosti srdečne blahoželáme!

https://www.truni.sk/prof-maria-novotna-sa-stala-cestnou-doktorkou