PŘÍSPĚVEK ARCHEOLOGIE K DĚJINÁM SKLÁŘSTVÍ


Pozvánka

na pracovné zasadnutie Odbornej skupiny pre dejiny skla ČAS

Příspěvek archeologie k dějinám sklářství

(od doby rímskej až po ranný novovek)

 1. – 2. októbra 2020

Miesto konania: Regionální muzeum Mikulov

Zámek 1/4, 692 01 Mikulov, CZ