PŘÍSPĚVEK ARCHEOLOGIE K DĚJINÁM SKLÁŘSTVÍ

Pozvánka

na pracovní zasedání Odborné skupiny pro dějiny skla ČAS

Příspěvek archeologie k dějinám sklářství

(od doby římské až po   raný novověk)

 

 7. – 8. října 2021

Místo konání: Regionální muzeum Mikulov

Zámek 1/4, 692 01 Mikulov, CZ