Prednáška Stephena Powa z CEU


Srdečne všetkých pozývame na prednášku popredného kanadského historika a mongolistu Stephena Powa (Central European University). Témou prednášky budú porážky Mongolov v Európe.

Stephen Pow v súčasnosti pracuje na Oddelení stredovekých štúdii Centrálnej európskej univerzity v Budapešti. Zaoberá sa ríšou Mongolov, historiografiou a dejinami vied. Jeho hlavným zameraním je však Mongolská ríša a jej vzťahy s európskym územím v 13. storočí.

Kde: Archeologické múzeum SNM, Žižkova ulica č. 16, Bratislava

Kedy: 20. september, 17:00

Vstup voľný