Pozvánka na sklárske kolokvium na Morave

Výbor Odbornej skupiny pre dejiny skla ČAS Vás v dňoch 8. a 9. októbra 2024 pozýva na zasadnutie a kolokvium, ktoré sa uskutoční v Muzeu regionu Valašsko, pobočka Valašské Meziřičí. Tak ako v predchádzajúcich rokoch si kolokvium zachová medzinárodný charakter, doporučené zameranie príspevkov je nasledovné:

  • premeny vo výrobe skla od stredoveku do počiatku novoveku (podoba, technológia a sortiment výrobných centier)
  • nálezy skla v sídliskových kontextoch pravekých a historických lokalít

Predbežný program kolokvia zahŕňa návštevu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Valašské Meziřičí (vrátane exkurzie po školskej ateliérovej hute), zoznámenie so zbierkou skla Muzea regionu Valašsko, p.o. (predovšetkým bývalých Reichových sklární) a exkurziu na vybrané „lesné“ sklárne regiónu.

Kolokvium je organizované v úzkej súčinnosti s Mgr. Samuelom Španihelom, PhD. a Mgr. Kamilou Valouškovou, ktorí sa dlhodobo zaoberajú ranonovovekým sklárstvom v regióne. Je dôležité poznamenať, že ručná výroba skla v Českej republike je od decembra minulého roka zapísaná v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Konkrétny program bude vypracovaný na základe vašich prihlášok. Záujem o účasť, prosím, oznámte na adresu eva_leheckova@seznam.cz najneskôr do mája 2024 (formulár predbežnej prihlášky nájdete pod článkom).

Za výbor Odbornej skupiny pre dejiny skla ČAS sa na stretnutie teší predsedníčka PhDr. Eva Černá.

PRIHLÁŠKA