Pozvánka: 49. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku Archaeologia Historica

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na 49. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku Archaeologia Historica, ktorá sa bude konať 18. – 22. septembra vo Zvolene. Podrobnejšie informácie  nájdete na priloženej pozvánke. Prihlášky posielajte do 31.5.2017 na email: archaeologiahistorica2017@gmail.com.

POZVÁNKA AH 2017 a PRIHLÁŠKA AH 2017

Tešíme sa na naše stretnutie!
Za organizačný tím

 PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.

Archeologický ústav SAV v Nitre,
Akademická 2,
949 21 Nitra