Pokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2023 Vám praje Výbor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV