Opustil nás prof. Eduard Krekovič (1948-2022)

S ľútosťou oznamujeme, že dňa 16. mája 2022 nás navždy opustil náš kolega, učiteľ a priateľ – prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.

Prof. Eduard Krekovič bol nielen skvelým odborníkom vo svojej oblasti, ale aj človekom s pozitívnym prístupom k životným výzvam, ktorý jednal s ľudmi s úctou a rešpektom, jednal vždy čestne a nestránil sa pomenovávať veci pravými menami, a otvorene reagovať aj na háklivé témy. O jeho zmysle pre humor svedčí aj obľúbená odpoveď na otázku: „Ako sa máte, pán profesor?“ – „Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie.“
Eduard Krekovič bol špecialistom na dobu rímsku a archeológiu rímskych provincií. Ako jeden z mála slovenských archeológov svojej generácie sa špecializoval na teoretickú archeológiu. Jeho profesijný život bol už od vysokoškolských čias spojený s jeho alma mater – Univerzitou Komenského v Bratislave. V rokoch 1990 – 1991 bol vedúcim katedry archeológie, v období medzi rokmi 1998 – 2014 viedol sekciu Klasická archeológia. Rukami mu prešiel značný počet študentov, z ktorých mnohých inšpiroval k štúdiu doby rímskej, či k prekonaniu „averzie“ k teoretickej archeológii. A to i napriek tomu, že sa aj nás, študentov, snažil s jemu vlastným anglickým zmyslom pre humor odradiť od náročného archeologického „chlebíčka“. Práve z jeho študentov vyrástli poprední odborníci na archeológiu doby rímskej a rímskych provincií ale i iných špecializácií. (cit.: Musaica archaeologica 2/2018, 116n).

Odpočívajte v pokoji pán profesor!