Komorné archeologické kolokvium o dejinách archeológie na Devíne

Dňa 13. 10. 2023 hostilo Múzeum mesta Bratislavy – Hrad Devín komorné archeologické kolokvium zamerané na počiatky archeologického výskumu na Devíne. Stretnutia sa zúčastnili bádateľky a bádatelia zo slovenských a českých inštitúcií: Múzeum mesta Bratislavy, SNM – Archeologické múzeum, Pamiatkový úrad SR, Archeologický ústav AV ČR v.v.i. Praha a Archeologický ústav AV ČR v.v.i. Brno, Univerzita Palackého v Olomouci.

Stretnutie bolo venované téme súčasných výskumných otázok o dejinách archeológie v prvých desaťročiach 20. storočia. Po nosnej prednáške Mgr. et Mgr. Martina Neumanna, PhD. (názov: Devín – Archeológia – Identita) sa diskutovalo o práve prebiehajúcom projekte STRATEGIE AV21 a o aktuálnom stave výskumu v archívoch inštitúcií v ČR a SR. Po diskusii nasledovala exkurzia po areáli hradu Devín a jeho blízkom okolí. Účastníci mali možnosť vidieť aktuálnu výstavu „Reportáž z archeologického výskumu Interreg SK – AT“, ako aj terénne situácie na dolnom hrade z poslednej archeologickej sezóny. Taktiež navštívili miesta výskumov L. I. Červinku, J. Eisnera, J. Dekana a ďalších významných archeológov.

Kolokvium bolo organizované Múzeom mesta Bratislavy, a bolo podporené projektom Akademie věd České republiky STRATEGIE AV21 a Slovenskou archeologickou spoločnosťou pri SAV.

Text: Jana Mellnerová
Foto: Múzeum mesta Bratislavy