Kolokvium v muzeu Rumburk, ve dnech 4. – 5./6. října 2023

Na zasedání výboru naší Odborné skupiny pro dějiny skla ČAS konaném dne 30.1. t. r. bylo odsouhlaseno místo i termín letošního kolokvia. Uskuteční se v jedné z poboček Oblastního muzea v Děčíně, v muzeu Rumburk, ve dnech 4. – 5./6. října 2023. Po tradiční rekapitulaci činnosti Odborné skupiny v uplynulém období budou následovat bloky odborných přednášek, posterová sekce a diskuze zaměřená na historické sklářské technologie (dutého skla i ozdobných artefaktů – korálků/. Součástí kolokvia se uskuteční exkurze (obhlídka vybraných stanovišť zaniklých středověkých skláren v Lužických horách). Rovněž jsou zvažovány další možnosti; prvou alternativou je návštěva ateliéru uměleckého sklářského mistra J. Pačinky v Kunraticích u Cvikova a druhou exkurze do Žitavy /Zittau v sousedním Německu, resp. v Horní Lužici (návštěva městských muzeí, např. Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster, popř. nedalekého hradu Ojvín). Konkrétní program kolokvia bude upřesněn později.

Zvažte, prosím, svou účast na letošním kolokviu a svůj případný zájem sdělte na níže uvedenou adresu nejpozději do konce května t. r. (formulář předběžné přihlášky naleznete v příloze tohoto e-mailu).

Loreta Rumburk (foto I. Šafus)

Za výbor Odborné skupiny pro dějiny skla ČAS:
předsedkyně PhDr. Eva Černá

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mailová adresu: eva_leheckova@seznam.cz