III. STRETNUTIE MÚZEJNÝCH ARCHEOLÓGOV

Bratislava, SNM-Archeologické múzeum Žižkova ul. 12

25. apríla 2019

10,00 – 11,20 hod.

Andrej Sabov  (Západoslovenské múzeum v Trnave) – Matúš Sládok (KPÚ Trnava)

Spolupráca Západoslovenského múzea v Trnave a Krajského pamiatkového úradu v Trnave na príklade novej archeologickej lokality v Cíferi-Jarnej 

 

Pavol Jelínek (SNM-Archeologické múzeum Bratislava)

Módy náboženskosti v maďarovskej a věteřovskej kultúre. Príspevok k aplikácii kognitívnych vied o náboženstve do archeológie

 

Ján Rákoš (Východoslovenské múzeum v Košiciach)

Hlinené predmety s pravouhlým krížovým prevŕtaním z doby rímskej v zbierkach Východoslovenského múzea

 

Barbara Danielová (Oravské múzeum POH v Dolnom Kubíne)

Archeológia v Oravskom múzeu

 

11,30 – 12,30 hod.

Marián Čurný – Lýdia Gačková – Anastázia Hamadejová (Zemplínske múzeum v Michalovciach)

„Sýpka“ vo Vinnom: predbežné výsledky archeologického výskumu a spracovania nálezov

 

Simona Sliacka (Liptovské múzeum Ružomberok)

Nôž  typu Sica z Rohačky

 

Mária Kotorová (Krajské múzeum v Prešove)

Archeopark a nová archeologická expozícia v Hanušovciach nad Topľou

 

Vladimír Turčan (SNM-Archeologické múzeum Bratislava)

Slovaciká v múzeu Reformného kolégia v Sárospataku (Biely Potok, Maďarsko)

 

Postery

Marek Both (SNM v Martine)

Nové archeologické náleziská v Turci

 

Július Vavák (Malokarpatské múzeum v Pezinku)

Svätý Jur – mimoriadne nálezy v slovanskej pevnosti