História skla – Východné Slovensko 2020 / History of Glass – East Slovakia

4. interdisciplinárny okrúhly stôl, workshop a experimenty s účasťou verejnosti

História skla – Východné Slovensko 2020

23. – 26. júla 2020 (piatok až nedeľa)

Miesto konania:
Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou (kontakt Ing. S. Bruss)