Dobrovoľníci svetového dedičstva UNESCO 2022 – výzva

Dávame do pozornosti výzvu z World Heritage Volunteers Campaign (UNESCO) na projekty v rámci kampane Dobrovoľníci svetového dedičstva (World Heritage Volunteers WHV) na r. 2022. Táto výzva je určená pre organizácie a inštitúcie, ktoré majú záujem sa prihlásiť do kampane WHV 2022 so svojimi navrhovanými projektmi na realizovanie akčných táborov v období od júna do decembra 2022.

Iniciatíva dobrovoľníkov svetového dedičstva vznikla v r. 2008 a má za cieľ:

1) Zvýšiť povedomie medzi mladými ľuďmi, dobrovoľníkmi, miestnymi komunitami a zainteresovanými orgánmi o potrebe chrániť a podporovať svetové dedičstvo;
2) Zapojiť mladých ľudí do ochrany svetového dedičstva prostredníctvom konkrétnych projektov v lokalitách;
3) Posilniť postavenie mladých ľudí tým, že im umožníte osvojiť si zručnosti, základné techniky ochrany a zachovania svetového dedičstva a zvýšiť ich kapacitu ako budúcich manažérov a aktívnych občanov;
4) Posilniť udržateľnú spoluprácu medzi neziskovými organizáciami, správou lokality, komunitami a úradmi;
5) Identifikovať najlepšie postupy a vyvinúť nástroje neformálneho vzdelávania na uľahčenie účasti zainteresovaných strán na vzdelávaní o svetovom dedičstve;
6) Uplatňovať rodovú rovnosť vo všetkých fázach projektov a geografickú rozmanitosť medzi územiami svetového dedičstva, kde sa tábory konajú.

Ak sa chcete zapojiť do tejto iniciatívy WHV, vyplňte online prihlášku v tomto formulári: https://bit.ly/WHV-2022-Application

Ak máte problémy s prístupom k online formuláru, stiahnite si prihlášku z nasledujúceho odkazu: https://bit.ly/WHV-2022-Application-Form a pošlite ju na adresu secretariat@ccivs.org (pre projekty v Afrike, Arab Štáty, Európa a Severná Amerika, Latinská Amerika a Karibik), v kópii do Centra svetového dedičstva (i.yousfi@unesco.org p.vangeti@unesco.org) a na unesco@mzv.sk

Svoju žiadosť, prosím, odošlite najneskôr do 20. februára 2022 o 23:59 SEČ.

Veľa šťastia!

WHV 2022_Call for Projects