Desaťročie interdisciplinárneho výskumu na egyptskom Tell El – Retábí

retabi