Česká a slovenská konferencia o skle

Dovolíme si upozorniť na Českú a slovenskú konferenciu o skle, ktorú Slovenská sklárska spoločnosť organizuje v spolupráci s Českou sklárskou spoločnosťou, a ktorá sa bude konať v termíne 9. – 11. novembra v Prahe.

V rámci programu sa uskutoční aj 18. Konferencia o elektrickom tavení skla a Valné zhromaždenie Českej sklárskej spoločnosti. Po prvýkrát sa na konferencii zúčastní aj Asociácia sklárskeho a keramického priemyslu spoločným diskusným blokom.

Registračný formulár a všetky potrebné informácie sú dostupné na webovej stránke https://www.czech-glass-society.cz/konference2022.

Hlavná časť programu bude prebiehať v češtine a slovenčine, niektoré prednášky a postery budú prezentované v anglickom jazyku.

Komisia HS upozorňuje, že tieto konferencie sú viac prírodovedného a technického charakteru. Referáty a postery k historickému sklu bývajú tu prezentované iba v malom množstve.