SK | EN

(29.10.) Workshop Celti di Bratislava v Perugii (IT) a pozvánka na exkurziu

Dňa 29.10. sa v talianskej Perugii uskutoční odborný seminár a finisáž výstavy Celti di Bratislava. POZVÁNKA workshop Celti.pdf Záujemcovia sa môžu zároveň zúčastniť exkurzie do Toskánska a Umbrie, ktorú organizuje Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, AÚ SAV v Nitre a Spolok výtvarníkov Slovenska v termíne 26.-30. októbra 2016 pri príležitosti derniéry výstavy Kelti z Bratislavy…

Čítať viac...

Výstava Kelti z Bratislavy v Perugii (do 31.10.2016)

Aktuálne: 24. – 25. septembra sa v Perugii uskutoční sprievodné podujatie v rámci GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2016, viac pozrite TU   Kelti z Bratislavy v Perugii Pri príležitosti Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa 7.  júla 2016 slávnostne otvorila unikátna archeologická výstava Kelti z Bratislavy v Národnom archeologickom múzeu Umbrie, ktoré má sídlo v najstaršom družobnom meste Bratislavy –…

Čítať viac...

28. SVETOVÝ KONGRES SVU, 1.-4. septembra 2016 v Bratislave

Czechoslovak Society of Arts & Sciences Spoločnosť pre vedy a umenia (pobočka so sídlom v Bratislave)  v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Univerzitou Komenského v Bratislave   Vás pozývajú na 28. SVETOVÝ KONGRES SVU  SVET V PREMENE, ktorý sa uskutoční dňa 1.-4. septembra 2016 v Bratislave.

Čítať viac...

Archeologie barbarů, 6.-8.10. 2016 v Mikulove

Organizátori si vás dovolují pozvat na  XII. PROTOHISTORICKOU KONFERENCI: ARCHEOLOGIE BARBARů 2016, která se bude konat na zámku v Mikulově ve dnech 6.–8. října 2016.   Hlavním tématem mezinárodní konference jsou: „Přechodné a zánikové horizonty u barbarů“ Zásadní změny se zpravidla odehrávají během přelomových etap dějin zapříčiněných válkami, migracemi, změnami klimatu atd. Archeologicky můžeme tyto jevy…

Čítať viac...

Sídelné stratégie vo vzťahu k trasám diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny v neskorej dobe bronzovej a v dobe železnej

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia, Archeologický ústav SAV Nitra, Malokarpatské múzeum v Pezinku, Archeologické múzeum  SNM v Bratislave a Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV pripravujú v dňoch 12. – 13. októbra 2016 konferenciu Sídelné stratégie vo vzťahu k trasám diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny v neskorej dobe bronzovej a v dobe železnej. Témou sú…

Čítať viac...

Prezentácia knihy 21. 6. „HERNALS. Die archäologischen Ausgrabungen“ vo Viedni

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, Stadtarchäologie Wien und Bezirksmuseum Hernals laden Sie sehr herzlich zur PRÄSENTATION des BUCHES „HERNALS. Die archäologischen Ausgrabungen“ ein. Datum: Dienstag, 21. Juni 2016, 18:30 Uhr Ort: Bezirksmuseum Hernals, Hernalser Hauptstraße 72-74, 1170 Wien Begrüßung: Trude Neuhold (Leiterin Bezirksmuseum Hernals) Einführende Worte: Mag. Karin Fischer Ausserer (Leiterin der…

Čítať viac...

PROGRAM Kelti 2016 – Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku

Česko-slovenská skupina pre dobu železnú Vás pozýva MEZINÁRODNÁ KONFERENCIA Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku KELTI/KELTEN 2016 „Hradiská zo strednej a neskorej doby laténskej a ich zázemie“ „Burgwälle der Mittel- und Spätlatèzeit mit ihrem Hinterland“ – 20. mája 2016 Trenčianske Teplice Program Kelti 2016

Čítať viac...

16-18 November 2016 Call for Papers Urban Archaeology and Data

Dear colleagues, the Call for Papers, Posters and Apps (NEW) for the 21th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies, Vienna – Austria has been posted! If you’ve been considering submitting a proposal, now is the time. For further information please visit our website: www.chnt.at Program 2016   SESSIONS Preservation and Re-Use of Digital…

Čítať viac...

Prezentácia knihy V. Krupa – M.Klčo: Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží. Piešťany 2015

Trnavský samosprávny kraj, Balneologické múzeum a obec Krakovany si dovoľujú pozvať Vás a Vašich priateľov na slávnostnú prezentáciu nových publikácií: zborníka Balneologický spravodajca a knihy Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží a slávnostnú prezentáciu nového zbierkového predmetu – unikátneho prsteňa z doby rímskej z bohatého kniežacieho hrobu I z Krakovian-Stráží (realizované s finančnou podporou…

Čítať viac...

Expozícia v SNM „Dejiny Slovenska – Od praveku po Veľkú Moravu“

Od 12. 2. 2016 je v SNM-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade otvorená prvýkrát od rekonštrukcie hradu stála expozícia Dejiny Slovenska – Od praveku po Veľkú Moravu. Nálezy pochádzajú zo zbierok SNM-Archeologického múzea. SAS zorganizuje v priebehu roka 2016 exkurzie s odborným výkladom. Aktuálne informácie nájdete na webe SAS alebo FB.    

Čítať viac...