Archeofilm Bratislava 2023

Archeofilm Bratislava je medzinárodný filmový festival o archeológii, umení a prostredí a svoj nultý ročník odštartoval 1. decembra 2023 https://www.archeofilm.sk/

 

VIAC O VÍŤAZNÝCH FILMOCH si môžete prečítať z pera predsedu odbornej poroty tu: https://www.filmpress.sk/press-servis/2-festivaly/9685-novy-medzinarodny-filmovy-festival-archeofilm-bratislava & https://noveslovo.eu/kultura/bratislava-ma-novy-medzinarodny-filmovy-festival/

 

Cieľom festivalu Archeofilm Bratislava je prezentovať umelecky kvalitné a informačne bohaté filmy zamerané na ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva. Festival by mal atraktívnou formou priblížiť širokej verejnosti výskum a ochranu kultúrneho dedičstva na Slovensku a v zahraničí. Domovským kinom Archeofilmu Bratislava bude kino Mladosť, kde si publikum počas troch dní môže vybrať z bohatej ponuky filmov.

Hlavnými organizátormi festivalu sú Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a OZ Priatelia Bratislavy v spolupráci s talianskymi partnermi Firenze Archeofilm, Archeologia Viva a Giunti Editore.

Nad prvým ročníkom medzinárodného filmového festivalu Archeofilm Bratislava prevzal záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Matúš Vallo.

Partnerom podujatia je Hlavné mesto SR Bratislava, Kino Mladosť, BKIS a Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV. Prvý ročník je organizovaný s finančnou podporou Hlavného mesta SR Bratislavy, Nadácie SPP, Bratislava Tourist Board, Ministerstva dopravy SR a dovolenka.sme.sk.

ARCHEOFILM BRATISLAVA PRESS RELEASE