6. vedecké experimenty a workshop s festivalom na tému historického skla – Hanušovce nad Topľou 2022

Organizátori: Slovenská archeologická spoločnosť – Sekcia Historické sklo, Slovenská sklárska spoločnosť,  Krajské múzeum v Prešove – organizácia Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou, FUN GLASS – TNU AD

VÁS POZÝVAJÚ

NA TAVBU A EXPERIMENTOVANIE so sklom A VÝROBOU ŠPERKOV v HISTORICKEJ SKLÁRSKEJ PECI Z 9. STOROČIA

piatok 29. júla – pondelok 1. augusta 2022

Miesto konania

Archeopark v Hanušovciach nad Topľou

www.museum.sk/kastiel-a-archeopark-hanusovce-nad-toplou-tripolitana.html

Podujatie bude s účasťou expertov na historické sklo a archeológov. V archeoparku bude realizovaná komentovaná výroba rôznych historických šperkov podľa archeologických nálezov najmä zo Slovenska, nádob a vitrážových tabuliek spojená s kvízmi a odmenou za správne odpovede. Okrem sklárskej pece sa výroba historických šperkov zo skla bude prezentovať na sklárskom ohnisku a sklárskej lampe vrátane malieb na sklo ako aj výroba vitráží. Okrem historických tém sa bude venovať pozornosť aj technológii skla z pohľadu chémie, fyziky a matematiky so zapojením návštevníkov a vedeckým experimentom. Podujatie sa koná

IBA RAZ ROČNE

Aktuálne môžete vidieť niektoré výsledky našich experimentov, určených pre výskum historického skla, na medzinárodnej výstave  s názvom “Experimental Archaeology” MAMUZ/Schloss Asparn, Rakkúsko a všetky teraz  v Hanušovciach nad Topľou.

Program v archeoparku je s účasťou verejnosti!!!

Bez účasti verejnosti sa plánuje uzatvorené rokovanie odborníkov nad archeologickými nálezmi a rozpracovanými témami, historického skla vrátane korálikov a iných šperkov, ktorí sa na túto formu účasti písomne prihlásia na priloženom formulári prihlášky.