Prednášky doc. V. Janáka

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na prednášky doc. Vratislava JANÁKA, ktoré sa uskutočnia 13. júna o 13:30 na pôde Archeologického ústavu SAV v Nitre. Témy prednášok znejú:

1. Litomyšl-Nedošín, lokalita 11. Najstarší neolitický rondel v Polabí a Poodrí?
2. Tri petroarcheologické etudy.

Všetci ste srdečne pozvaní!

prednášky_doc_Janak