4. medzinárodná konferencia Early Iron Age in Central Europe

V dňoch 6.–9. júla 2022 sa v Nitre uskutoční 4. medzinárodná konferencia Early Iron Age in Central Europe (Staršia doba železná v strednej Európe).

Program na stiahnutie tu: