2 % dane z príjmu

Do konca apríla zostáva ešte niekoľko dní, dovoľujeme si Vás preto osloviť so žiadosťou o poskytnutie 2 % dane z Vášho príjmu za rok 2020 našej spoločnosti.

Na rok 2021 máme plánovaných viacero aktivít. Radi by sme tento rok napriek pandemickej situácii zorganizovať jubilejný Zjazd slovenských archeológov pri príležitosti výročia 65 rokov od založenia spoločnosti. V najbližšom období vyhodnotíme výsledky druhého ročníka Súťaže pre stredné školy, do ktorej bolo tento rok prihlásených 52 študentských prác z celého Slovenska. Momentálne sa pracuje na novom vizuáli nášho časopisu Informátor. Plánované sú početné akcie súvisiace so spoluorganizáciou medzinárodnej a domácej konferencie, medzinárodného workshopu, výstav ako aj publikácií. Veríme, že aj naďalej sa podarí napĺňať základný cieľ našej spoločnosti a to podnecovať, podporovať a rozvíjať vedeckú, výskumnú a vedecko-popularizačnú činnosť v odbore archeológia a pomáhať pri záchrane a ochrane archeologických nálezov a nálezísk.

Zároveň sa chceme poďakovať všetkým z Vás, ktorí ste minulý rok poukázali 2% z Vašich daní a budeme veľmi radi ak nám aj v tomto roku ostanete verní a pomôžete Vašim príspevkom k rozvoju našej činnosti.

 

V prípade, že sa rozhodnete pre darovanie svojich 2 % dane z príjmu, naše údaje sú:

názov organizácie: Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV
sídlo: Akademická 2, 949 21 Nitra
IČO: 45759162
právna forma: občianske združenie

ďalšie informácie: www.sas.sav.sk

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s vyplnenými údajmi o prijímateľovi:

http://www.sas.sav.sk/wp-content/uploads/Vyhlasenie2020.pdf