11. – 12. 04. 2018 Zjazd Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV

Vážené členky a členovia SAS pri SAV

v dňoch 11.-12. apríla 2018 sa uskutoční výročný Zjazd Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave, v priestoroch SNM-Archeologického múzea na Žižkovej ulici 12, na 2. poschodí.

Prosíme Vás ak máte záujem prezentovať svoje vlastné výsledky výskumov, či už na danú tému, alebo o archeológii na Slovensku, pošlite nám prosím názov príspevku a krátky abstrakt 3 až 5 viet do 15.3.2017 na e-mail SAS pri SAV.

Účastníkom konferencie ponúkame aj pol dennú exkurziu do Rakúska, na Archeologickú lokalitu Petronell-Carnutm vo štvrtok 12. 4. Prosíme prípadných záujemcov aby sa prihlásili na adrese sas.archeologia@gmail.com tiež do 15.3.2018. Vstup aj cestovné zdarma.

Pre prípadných záujemcov o ubytovanie v Bratislave pošleme aj zoznam ubytovacích kapacít v blízkosti múzea. Najbližšie k múzeu máme urobenú rezerváciu na lodi Botel Marina do konca marca v cene 25.-€ na osobu.

Tešíme sa na Vašu účasť

PhDr. Margaréta Musilová

predsedníčka SAS pri SAV