Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku


Odbor archeológie Pamiatkového úradu SR plánuje dňa 28.11.2019 usporiadať Odborno-metodický deň určený najmä pre oprávnené osoby na vykonávanie archeologického výskumu na tému „Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku“. V rámci podujatia sa plánuje oboznámenie odbornej verejnosti s konceptom sprístupňovania informácií v pripravovanom Pamiatkovom informačnom systéme (PAMIS) a so základnými informáciami o fungovaní a prevádzke archeologického depozitára Pamiatkového úradu SR. Aktívnu účasť  na podujatí predbežne potvrdili kolegovia z AÚ AV ČR v Prahe a Brne (M. Kuna, D. Novák, O. Lečbychová), ktorí predstavia skúsenosti s fungovaním Archeologickej mapy ČR, i kolegovia z AÚ SAV s prednáškou o CEANse. Všetci ste srdečne pozvaní!

 

Pozvanka_Zverejnovanie-a-spristupnovanie 28112019