Výstava Úsvit železného veku

Milí priatelia,

jedným z cieľov našej Spoločnosti je i zviditeľňovanie činnosti našich členov a propagácia sveta archeológie širokej verejnosti. Budeme radi, ak nás budete upozorňovať na Vami organizované akcie, výstavy, prezentácie či prednášky, ktoré súvisia s archeológiou (my ich následne budeme zverejňovať na našej webovej stránke a na sociálnych sieťach). Veríme, že týmto spôsobom sa k archeológii podarí pritiahnuť oveľa širšie publikum.

Dovoľte nám hneď upozorniť na čerstvú výstavu ÚSVIT ŽELEZNÉHO VEKU (A vaskor hajnalán), ktorú organizuje Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch. Výstava je otvorená do 13. augusta.

Všetci ste srdečne pozvaní!

https://www.novezamky.sk/usvit-zelezneho-veku/d-49283

Úsvit železného veku