SK | EN

5. ročník súťaže

Milí priatelia,

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV vyhlasuje aj tento rok v poradí už 5. ročník študentskej súťaže, ktorá je určená pre študentov a študentky stredných škôl z celého Slovenska. Podmienky súťaže zostávajú rovnaké – prihlásiť sa je možné prostredníctvom prihlášky, ktorú je nutné po vyplnení zaslať na adresu sas.sav.sutaz@gmail.com, a to do konca marca 2024. Prihlášku nájdete nižšie v prílohe. Tento rok sme sa rozhodli len pre 2 formy prác – video a podcast. Veríme, že vás tohtoročná téma osloví a príprava videí a podcastov bude pre vás nielen poučením, ale aj zábavou.

Forma: video + podcast
Termín odovzdania prác: 31. marec 2024
Vyhodnotenie: apríl 2024
Kontakt a adresa na odovzdávanie prihlášok a prác: sas.sav.sutaz@gmail.com

Téma: Oživ svoju pamiatku!
Anotácia: Slovensko sa môže pýšiť obrovskou pokladnicou pamiatok – nielen historických, architektonických či prírodných, no i archeologických. Práve archeologické pamiatky získavajú v poslednom období čoraz väčšiu obľubu verejnosti – svedčia o tom novovznikajúce archeoskanzeny, zviditeľňovanie významných nálezísk alebo čoraz väčší záujem o výstavy prezentujúce najnovšie archeologické nálezy z už dlhšie známych, ale aj čerstvo objavených archeologických nálezísk.

Nie každá archeologická pamiatka má však takéto šťastie. Napriek svojej vysokej pamiatkovej hodnote je mnoho archeologických nálezov a nálezísk, ktoré sú známe len v rámci vlastného regiónu či dokonca obce. V skutočnosti však v sebe ukrývajú veľký potenciál – napríklad pre archeologickú turistiku, ktorá už dnes dokáže pritiahnuť oveľa väčšiu pozornosť verejnosti než v minulosti.

Ochrana a propagácia pamiatok je vecou nás všetkých. Skús preto upozorniť na ohrozené alebo málo známe archeologické pamiatky (čím menej známe, tým lepšie). Priblíž ich jedinečný príbeh – ako mohol vyzerať život na tebou vybranom mieste v minulosti, ako bolo nálezisko objavené, kto ho preskúmal, čím je podľa teba významné. Otázok, ktoré si môžeš klásť, je mnoho. Neboj sa osloviť archeológov v múzeách či krajských pamiatkových úradoch. Určite ti ochotne pomôžu.

Ako na to? Zisti v literatúre čo najviac informácií o tebou zvolenej lokalite. Pomáhať si môžeš časopisom „Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku“ (AVANS), kde sú každoročne publikované mapy s archeologickými lokalitami z celého Slovenska, ktoré boli za posledný rok preskúmané (link na stránku: Študijné materiály (sav.sk)). To ti pomôže urobiť si základnú predstavu. Neváhaj oslovovať aj archeológov, múzejných pracovníkov či iných odborníkov, aby ťa osobne previedli po vybranej lokalite a predstavili jej význam. Prípadne si priprav s nimi rozhovor s konkrétnymi otázkami. Možností, ako odprezentovať archeologickú lokalitu, je veľa a konkrétnu podobu necháme na teba.

Mysli na to, že tvoja práca môže pomôcť zachrániť či zviditeľniť archeologickú pamiatku! Prezentáciou skrytých pokladov Slovenska prispeješ k ich propagácii a kto vie – možno narazíš niečo, čo pozornosti archeológov doteraz unikalo.

 

SÚŤAŽ – prihláška