Rímske hry – LIMES DAY 2020

V sobotu 12. septembra 2020 sa v priestoroch antickej Gerulaty v Rusovciach uskutoční už 23. ročník Rímsky hier. Podujatie sa bude v dôsledku súčasnej situácie konať v priestoroch Múzea Antická Gerulata Rusovce. Je pripravený bohatý program – Mysteriózne prechádzky po Gerulate je doplnené veľkým pátraním detí s Avitom (Gerulata skrýva poklad) a virtuálnou prehliadkou po rímskych pamiatkach na trase Bratislava, Devín, Hainburg, Bad Deutsch Altenburg, Petronell Carnuntum, Edelstal a Kittsee. Podujatie je organizované Múzeom mesta Bratislavy, Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, Bratislava Tourist Board, Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Slovakia Travel. Všetci ste srdečne vítaní!