PF 2020

Vážené kolegyne a kolegovia,

v mene Výboru SAS pri SAV Vám želáme pokojné vianočné sviatky a úspešný vstup do nového roka 2020!