(12.-13. decembra) História skla 2016 – PROGRAM

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla na Slovensku, ktorá pôsobí pri výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti SAV, Múzeum mesta Bratislavy, Slovenská sklárska spoločnosť, Gemologický ústav Fakulty prírodných vied UKF v Nitre usporiadajú v dňoch 12.-13. decembra 2016 9. interdisciplinárnu konferenciu a diskusný „okrúhly stôl“.

 

Program HS 2016 

Miesto konania:

Mapa Bratislavy - trasa MMB - Final Pozri mapu/See map

Múzeum mesta Bratislavy, Faustova sieň, Radničná 577/1, 811 01 Bratislava – Staré Mesto

Dňa 12. 12. 2016

8.00-8.45        Prezentácia účastníkov/ Presentation of participants

8.45-9.00        Privítanie účastníkov a otvorenie 1. národnej časti konferencie (Welcoming and opening of the 1st national part of the conference)

http://www.muzeum.bratislava.sk/html/images/logo_muzeum.png

Konferencia je rozdelená na 2 časti:

  1. časť je tradične venovaná rôznym oblastiam života, vedy a výskumu spojených s históriou skla na Slovensku s rokovacím jazykom slovenským (História skla – 2016).
  2. časť („Glass beads and technologies“) je medzinárodná, venovaná problematike skla drobných korálikov a sklárskym technológiám, rokovací jazyk je anglický a nemecký.

Ciele:

  1. časť – sprostredkovať vzájomné stretnutie odborníkov zo spoločenských, prírodovedných a technických disciplín, sklárov z priemyselnej sféry a širokej sklárskej verejnosti na výmenu aktuálnych základných informácií o historickom skle a histórii skla na Slovensku a v medzinárodnom výskume.
  2. časť – medzinárodná časť je tematicky zameraná na sklené koráliky a problematiku historických technológií výroby skla od najstarších čias do 13. storočia n. l.

Organizačný výbor a odborní garanti:

D. Staššíková-Štukovská , P. Šimurka, L. Illášová, M. Múdry, K. Füryová, P. Šimončičová Koóšová, E. Krekovič

Prípadné otázky organizátori radi zodpovedia na adrese: danica.stassikova@gmail.com

 

Archív:

PREDBEŽNÝ PROGRAM / PRELIMINARY PROGRAM (30.11.2016)
Záväznú príhlášku nájdete TU
REGISTRATION FORM you can find HERE
POZVÁNKU a predbežný program_verzia1 nájdete TU     INVITATION and Preliminary Program_version2 you can find HERE